مایل بودن فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی

مایل بودن: فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی انگلیسی نویسنده معروف اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث یکی از خواهرانش با حاضرنشدن دردادگاه اجازه تعیین وظیفه نمی دهد ، قاتل پدر و برادر 11سال در برزخ زندان

جنایتکاری که صبح دیروز به اتهام قتل پدر و برادرش در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محاکمه می‌شد روبه قضات گفت: «من یازده سال پیش قتل ک

قاتل پدر و برادر 11سال در برزخ زندان/ یکی از خواهرانش با حاضرنشدن دردادگاه اجازه تعیین وظیفه نمی دهد

عبارات مهم : ایران

جنایتکاری که صبح دیروز به اتهام قتل پدر و برادرش در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محاکمه می شد روبه قضات گفت: «من یازده سال پیش قتل کرده ام و حالا پشیمانم. از شما می خواهم کمکم کنید تا آزاد شوم. یکی از خواهرانم جهت اعلام رضایت هیچ اقدامی نمی کند و من درتمام این سال ها بلاتکلیف در زندان مانده ام.»

ایران نوشت: این مرد یازده سال پیش به اتهام کشتن پدر و برادرش به خاطراختلافات خانوادگی دستگیر شد ولی هیچگاه در جریان دادرسی و بازپرسی اعلام نکرد که انگیزه واقعی اش از ارتکاب این جنایت چه بوده و هر لحظه یک کلمه ناموسی را به زبان می آورد.

رسیدگی به پرونده ادامه داشت تا اینکه دو تن از برادران متهم به همراه یکی از خواهرانش به دادگاه رفتند و اعلام کردند که ازقصاص برادرشان گذشت کردند. ولی پرونده به خاطر رضایت ندادن یکی دیگراز خواهران قاتل گشوده ماند تا اینکه دیروز صبح متهم بار دیگر در برابر قضات دادگاه قرار گرفت.

یکی از خواهرانش با حاضرنشدن دردادگاه اجازه تعیین وظیفه نمی دهد ، قاتل پدر و برادر 11سال در برزخ زندان

او با چشمانی اشکبار گفت: «من یازده سال پیش خطایی مرتکب شده است ام ولی حالا در زندان کلی تفاوت کرده ام و ضمن توبه رو به خدا آورده ام. از شما قضات محترم نیز تقاضا دارم راجع به ام تعیین وظیفه کنید، چراکه آزادی یا قصاص من در گرو تصمیم یکی از خواهرانم است که هیچگاه به دادگاه نیامده و من همچنان در زندان بلاتکلیف مانده ام.

جنایتکاری که صبح دیروز به اتهام قتل پدر و برادرش در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محاکمه می‌شد روبه قضات گفت: «من یازده سال پیش قتل ک

این متهم در حاشیه جلسه دادگاه به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «از مردم نیکوکاردرخواست دارم کمکم کنند و برایم سند بگذارند تا آزاد شوم و بتوانم بروم خواهرم را پیدا کنم و از او رضایت بگیرم. ضمن اینکه قول می دهم آدم خوبی باشم. زمانی که مرتکب قتل شدم تنها براساس یکسری پیش فرض های اشتباه پدر و برادرم را کشتم. برادرم خواب بود که با چکش بر سرش کوبیدم و پدرم هم در دستشویی بود که او را نیز کشتم. من اشتباه کردم و قول می دهم که بعد از آزادی تا آخر عمرم در خدمت خدا و خلق خدا باشم.»

در آخر جلسه متهم راهی زندان شد وقضات خواهرش را به دادگاه فراخواندند تا در این باره تعیین وظیفه شود.

واژه های کلیدی: ایران | زندان | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs