مایل بودن فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی

مایل بودن: فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی انگلیسی نویسنده معروف اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به صورت شفاهی اعلام شده است که زن رهنورد می‌تواند رفت و آمد کند / میرزایی‌نیکو

قاسم میرزایی‌نیکو عضو کمیته رفع‌حصر مجلس ضمن تکذیب اخبار انتشار یافته از طرف او دربرخی رسانه‌ها راجع به حکم شورای امنیت ملی جهت برطرف حصر زهرا رهنورد، آن را شیط

به صورت شفاهی اعلام شده است که زن رهنورد می‌تواند رفت و آمد کند / میرزایی‌نیکو

میرزایی نیکو: به صورت شفاهی اعلام شده است که زن رهنورد می تواند رفت و آمد کند

عبارات مهم : اخبار

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیته برطرف حصر مجلس ضمن تکذیب اخبار انتشار یافته از طرف او دربرخی رسانه ها راجع به حکم شورای امنیت ملی جهت برطرف حصر زهرا رهنورد، آن را شیطنت رسانه ای عنوان کرد.

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیته برطرف حصر مجلس در گفت وگو با اعتمادآنلاین بیان کرد: شورای امنیت ملی حکمی راجع به برطرف حصر زن رهنورد صادر نکرده است و اخبار انتشار یافته از طرف من در بعضی رسانه ها شیطنت رسانه ای بوده هست.

به صورت شفاهی اعلام شده است که زن رهنورد می‌تواند رفت و آمد کند / میرزایی‌نیکو

عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: اتفاقا ما استقبال می کنیم که حکمی صادر شود و اگر شورای عالی امنیت ملی قرار است حکمی بدهد و گشایشی صورت گیرد، امیدواریم این حکم را سریعتر بدهند.

او راجع به گشایش های صورت گرفته راجع به زهرا رهنورد گفت: به صورت شفاهی به زن رهنورد گفته اند که می تواند رفت و آمد کند و خانواده هم می توانستند که رفت و آمد کنند و شب را آنجا بمانند.

قاسم میرزایی‌نیکو عضو کمیته رفع‌حصر مجلس ضمن تکذیب اخبار انتشار یافته از طرف او دربرخی رسانه‌ها راجع به حکم شورای امنیت ملی جهت برطرف حصر زهرا رهنورد، آن را شیط

این نماینده مجلس تاکید کرد: همان طور که خانواده موسوی هم گفته اند که اگر حکمی است به صورت رسمی اعلام شود.

قاسم میرزایی نیکو نماینده عضو کمیته برطرف حصر مجلس ضمن تکذیب اخبار انتشار یافته از طرف او در بعضی رسانه ها راجع به حکم شورای امنیت ملی جهت برطرف حصر زهرا رهنورد آن را شیطنت رسانه ای عنوان کرد.

واژه های کلیدی: اخبار | امنیت | شفاهی | رسانه ای | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs