مایل بودن فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی

مایل بودن: فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی انگلیسی نویسنده معروف اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی عجوزه کهکشان و جام جهان‌بین , تصویر نجومی روز ناسا

صورت‌فلکی جبار که این شب‌ها به قشنگی در آسمان تظاهر می‌کند، میزبان یکی از درخشان‌ترین ستارگان جوان راه‌شیری هست. رجل‌الجبار (به معنی پای شکارچی) تقریبا ۲۵۰ هزار

عجوزه کهکشان و جام جهان‌بین , تصویر نجومی روز ناسا

تصویر نجومی روز ناسا؛ عجوزه کهکشان و جام دنیا بین

عبارات مهم : تصویر

صورت فلکی جبار که این شب ها به قشنگی در آسمان تظاهر می کند، میزبان یکی از درخشان ترین ستارگان جوان راه شیری هست. رجل الجبار (به معنی پای شکارچی) تقریبا ۲۵۰ هزار بار از خورشید درخشان تر است و در مجاورت آن می توان سحابی سر جادوگر را تشخیص داد.

به گزارش خبرآنلاین، نور ستارگان درخشان این منطقه در صورت فلکی جبار که ۸۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد، الگوی سحابی تاریکی را آشکار کرده که متناسب با طرحش، «سحابی سر جادوگر» نام گذاری شده است هست. در این نمای تلسکوپی چنین به نظر می رسد که جادوگر به ستاره درخشان این منطقه یعنی رجل الجبار (بتا-جبار) خیره شده است هست؛ گویی به جام دنیا بین خود نگاه می کند.

عجوزه کهکشان و جام جهان‌بین , تصویر نجومی روز ناسا

این سحابی که در فهرست اجرام غیرستاره ای کهکشان با نام «IC 2118» آشنا می شود، نزدیک به ۵۰ سال نوری وسعت دارد و ذرات غبار میان ستاره ای درون آن، پرتوهای درخشان ستاره رجل الجبار را بازتاب می کنند. این سحابی و توده های غباری که اطراف رجل الجبار را فرا گرفته اند، به رنگ آبی دیده می شوند. این پدیده دو علت دارد؛ نخست، این که ستاره رجل الجبار، ابرغول جوان داغی است که زیاد انرژی تابشی خود را در طیف آبی نور مرئی می تاباند و هرچه نور آبی زیاد باشد، انتظار می رود سهم بازتابش آن هم زیاد باشد. دوم، این که ذرات غبار این منطقه نور آبی را زیاد از دیگر پرتوهای قرمز پراکنده می کنند و این به آبی تر دیده شدن این سحابی کمک می کند.

پدیده مشابهی باعث می شود که پرتوهای آبی نور مرئی خورشید در جو زمین پراکنده شود و ما تصور کنیم که آسمان، آبی رنگ هست؛ صدالبته در جو زمین، این مولکول های نیتروژن و اکسیژن هستند که این پراکندگی را ایجاد می کنند.

صورت‌فلکی جبار که این شب‌ها به قشنگی در آسمان تظاهر می‌کند، میزبان یکی از درخشان‌ترین ستارگان جوان راه‌شیری هست. رجل‌الجبار (به معنی پای شکارچی) تقریبا ۲۵۰ هزار

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | جادوگر | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs