مایل بودن فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی

مایل بودن: فرنگی نقاشی انگلیس انگلیسی انگلیسی نویسنده معروف اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری توت‌فرنگی‌های فروید حراج می‌شود

به گزارش ایسنا، حراجی «ساتبی» که ارزش تابلوی «توت فرنگی ها»ی «لوسین فروید» را حداقل ۵۵ هزار پوند آینده نگری کرده، این اثر را به زودی در لندن چوب حراج می زند.

توت‌فرنگی‌های فروید حراج می‌شود

توت فرنگی های فروید حراج می شود

عبارات مهم : فرنگی

نقاشی «توت فرنگی ها»ی «لوسین فروید» در حراجی «ساتبی» به فروش گذاشته می شود. .

به گزارش ایسنا، حراجی «ساتبی» که ارزش تابلوی «توت فرنگی ها»ی «لوسین فروید» را حداقل ۵۵ هزار پوند آینده نگری کرده، این اثر را به زودی در لندن چوب حراج می زند.

توت‌فرنگی‌های فروید حراج می‌شود

«فروید» این نقاشی را به «آن چارتریس» که در آن وقت همسر «لرد رودرمیر» بود، هدیه داد. این زن ها بعدها با «یان فلمینگ» نویسنده معروف ازدواج کرد و الهام بخش او جهت نگارش رمان های «جیمز باند» شد.

نقاشی کوچک ۱۰.۲ در ۱۲ سانتی متری این هنرمند برجسته انگلیسی، قرار است در حراجی هنر مدرن و امپرسیونیست «ساتبی» که روز ۲۱ ژوئن برگزار می شود، در معرض فروش قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، حراجی «ساتبی» که ارزش تابلوی «توت فرنگی ها»ی «لوسین فروید» را حداقل ۵۵ هزار پوند آینده نگری کرده، این اثر را به زودی در لندن چوب حراج می زند.

این اثر هنری سال ۲۰۰۸ هم در «ساتبی» عرضه شد و آن وقت به قیمت تقریبی ۲۳۰ هزار پوند به فروش رسید. کارشناسان قیمت کنونی «توت فرنگی ها» را بین ۵۵ تا ۷۵ هزار آینده نگری کرده اند.

در حراجی پیش روی «ساتبی» لندن همچنین آثاری از «پابلو پیکاسو» و «خوان میرو» هم عرضه می شود.

«لوسین فروید» یکی از تأثیرگذارترین نقاشان انگلیس بود که در دسامبر ۱۹۲۲ در برلین متولد شد. او در سن ۱۰ سالگی و با به قدرت رسیدن حزب نازی در آلمان، همراه خانواده اش به انگلیس رفت و کار نقاشی را شروع کرد.

توت‌فرنگی‌های فروید حراج می‌شود

این نقاش جنجالی، نوه ی «زیگموند فروید»، روانشناس و نظریه پرداز معروف بود و نقاشی هایش بارها رکورد حراجی های متفاوت را شکسته هست. این نقاش واقع گرا که زیاد عمر حرفه ای خود را در لندن گذراند به سبک های واقع گرایی، اکسپرسیونیسم و فراواقع گرایی نقاشی می کشید.

واژه های کلیدی: فرنگی | نقاشی | انگلیس | انگلیسی | انگلیسی | نویسنده معروف | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs